Over mij

Ik ben Eveline WITTEMANS en ik ben een echte extravert. Ik haal mijn energie uit interactie met anderen. In mijn persoonlijke leven vermijd ik liever conflicten. Werken met conflict, lijkt dan een gekke keuze. Nochtans zorgt dat er net voor dat ik ook anderen wil helpen om hun conflicten op te lossen.

Ik ben geboren en getogen in Leuven. Sinds 2013 woon ik samen met mijn man en kinderen in Gelrode (Aarschot).

Nadat ik in 2007 afstudeerde aan de KU Leuven als ‘Master in de Rechten’, ving ik datzelfde jaar mijn stage aan bij mr. Hilde DERDE. Tijdens mijn stage behaalde ik in 2010 mijn getuigschrift als ‘bemiddelaar in familiezaken’, ook aan de KU Leuven. 

Na mijn stage werd ik opgenomen op het Tableau van de Balie van Leuven en bleef ik als medewerker aan de slag bij kantoor Luypaers – Derde – De Doncker – Carême. In het jaar 2012 behaalde ik mijn getuigschrift als ‘bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken’ aan de Universiteit Antwerpen. 

In 2015 richtte ik samen met mijn collega’s mr. Hilde DERDE en mr. Gudrun DE DONCKER de groepering “METHA advocaten | bemiddeling” op. Als vennoot en zaakvoerder zette ik METHA advocaten | bemiddeling mee op de kaart als een kantoor waar klantgerichtheid, kwaliteit en integriteit voorop staan.

De wens om een eigen kantoor uit te bouwen en naast deze principes mijn eigen accenten te leggen, werd echter groter en groter. Ik besloot de stap te wagen en zo is RAADSAAM ontstaan. 

Mijn filosofie

Naarmate ik groeide in mijn job als advocaat en erkend bemiddelaar, raakte ik meer en meer overtuigd van de waarde van overleg en de principes van bemiddeling.

Alternatieve geschillenbeslechting is voor mij meer dan een waardig alternatief naast het klassieke traject van de gerechtelijke procedure. 

Mijn werk als advocaat gaf me een goede juridische basis en de nodige ervaring om cliënten in bemiddeling te adviseren. Mijn opleiding en werk als bemiddelaar beïnvloedde dan weer mijn visie en aanpak in mijn dossiers als advocaat. Een opleiding tot collaboratief advocaat was een natuurlijke volgende stap. 

Daarnaast gaat mijn hart ook uit naar de jongsten en jongeren in onze maatschappij. Zowel als bemiddelaar als in mijn rol van jeugdadvocaat wil ik de nodige aandacht schenken aan kinderen. Ze zijn altijd betrokken partij in conflicten rond ouderschap. Daarom verdienen ze een stem in het traject van hun ouders. Sommige minderjarigen maken fouten. Ook zij hebben recht op steun en verdediging in een juridische wereld die te weinig hun taal spreekt.  

De wens om mijn eigen weg te gaan, en om overleg, communicatie en kinderen centraal te zetten in mijn werk, werd alleen maar groter. In 2020 maakte ik de keuze om een eigen kantoor op te richten en zo is RAADSAAM ontstaan. RAADSAAM is voor mij de plek waar sterk juridisch advies, het belang van mijn cliënten (meerderjarig of minderjarig) en de kracht van overleg elkaar vinden.

Welkom!

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Stuur gerust een bericht.