Wat is bemiddeling?

Wanneer er tussen mensen een conflict ontstaat, wordt communicatie vaak een uitdaging. Tijdens een bemiddeling probeert de bemiddelaar die moeilijke of beschadigde communicatie te vergemakkelijken of te herstellen. Op die manier proberen de deelnemers aan een bemiddeling samen tot een oplossing te komen.

Bemiddeling, die buitengerechtelijk opgestart kan worden, biedt een alternatief voor de gerechtelijke weg. Zelfs na de opstart van een procedure kan je nog kiezen voor bemiddeling. Dat kan op eigen initiatief, maar ook een rechter kan bemiddeling opleggen.

Het voordeel van bemiddeling is dat de deelnemers hun conflict zelf in de hand houden en een grotere invloed hebben op de uitkomst ervan. Het resultaat van een bemiddeling is vaak een oplossing op maat die rekening houdt met de belangen van iedere betrokkene, ook die van de kinderen. Om die reden wordt de oplossing meestal beter gerespecteerd door alle gesprekspartners.

Werken met een erkend bemiddelaar is dus een verstandige en betrouwbare keuze. Erkende bemiddelaars krijgen hun erkenning van de Federale Bemiddelingscommissie. Deze kijkt toe op het naleven van de deontologie en gaat om de 2 jaar na of de bemiddelaar voldoet aan de vereisten van permanente vorming en intervisie.

Kiezen voor een advocaat of een bemiddelaar?

Twijfel je om advies van een advocaat te vragen of een erkend bemiddelaar  in te schakelen? Lees hier meer over hoe je de meest geschikte keuze maakt.

Hoe werkt bemiddeling?

 • Deelnemers aan een bemiddeling zijn bereid om met elkaar rond de tafel te gaan zitten, naar elkaar te luisteren en actief op zoek te gaan naar oplossing voor hun probleem;
 • De bemiddelaar is neutraal en onpartijdig en geeft elk van de deelnemers de kans zijn of haar verhaal te brengen. Dat gebeurt met wederzijds respect en de nodige communicatieregels;
 • De bemiddelaar gaat met de deelnemers op zoek naar hun belangen om van daaruit te kijken naar mogelijke oplossingen voor hun conflict;
 • De keuze voor één bepaalde oplossing ligt bij de deelnemers. Zij worden in die keuze begeleid door de bemiddelaar;
 • Bemiddeling is vertrouwelijk. Wat binnen een bemiddeling gedeeld wordt, kan niet zomaar gedeeld worden met anderen;
 • Bemiddeling is vrijwillig. Deelnemers kiezen er bewust voor bemiddeling een kans te geven;
 • Als de bemiddeling resulteert in een overeenkomst, kan een erkend bemiddelaar de overeenkomst overmaken aan de Rechtbank om deze te laten homologeren. Zo krijgt de overeenkomst de kracht van een vonnis en dus van een uitvoerbare titel. Deze mogelijkheid wordt besproken in het kader van de bemiddeling.

Bemiddeling is mogelijk bij conflicten van heel verschillende aard. Zo is bemiddeling een optie bij: 

 • Afspraken over de kinderen voor niet-samenlevende ouders;
 • Burenruzie;
 • Beëindiging wettelijke samenwoning;
 • Beëindiging feitelijke samenwoning;
 • Conflicten in langdurige en bestendige handelsrelaties;
 • Conflicten of spanningen op de werkvloer;
 • Echtscheiding;
 • Erfenisgeschil;
 • Familieruzie;
 • Huurgeschil;

Wederzijds respect

~

Vertrouwelijk

Belangen van elke partij

l

Overeenkomst

Kinderen in bemiddeling?

Bij echtscheiding of een relatiebreuk kiezen ex-partners er vaak voor om een bemiddelaar in te schakelen om de nodige afspraken op papier te zetten. Een bemiddeling laat hen toe om alle aspecten van het einde van hun relatie te bespreken, ook de regeling rond de kinderen. 

Kinderen zijn vaak rechtstreeks betrokken bij familierechtelijke dossiers. Een erkend bemiddelaar dient steeds oog te hebben voor het belang van het kind. Ik kies er dan ook bewust voor om kinderen te betrekken in de bemiddeling. Ik volgde verschillende specifieke opleidingen over praten met kinderen bij vzw Interactie-Academie en over kinderen in bemiddeling bij Monique Van Eyken aan de KU Leuven. 

Kinderen betrekken in bemiddeling gebeurt altijd met de nodige aandacht voor hun noden en rekening houdend met hun leeftijd.  Het is absoluut niet de bedoeling om de kinderen in het conflict te plaatsen, dat moet vermeden worden. Ik wil wel graag luisteren naar hun verhaal, naar de vragen waar zij mee zitten en naar hun noden in hun verwerkingsproces rond de breuk van hun ouders.

Samen met de kinderen bekijk ik dan hoe en wat ik teruggeef aan hun ouders. Het kan gaan om ouders die bij mij in bemiddeling zijn of die in bemiddeling zijn bij een collega-bemiddelaar. In dat geval kan ik de stem van de kinderen op een veilige manier in de bemiddeling brengen.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Stuur gerust een bericht.